APOSTOLATUL SOCIAL AL BISERICII

– IMPLINIREA LUCRARII IN HRISTOS

2005

 

 

RAPORTUL SFINTEI ARHIEPISCOPII A BUCURESTILOR PE ANUL 2005

 

 

I.                   DATE GENERALE

 

Anul 2005 a fost marcat  de încercările prin care mulţi români au trecut odată cu valul de inundaţii care au afectat întreaga ţară. Prin chemările la solidaritate şi sprijin adresate de Prea Fericitul Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române către românii de pretutindeni, Biserica a rezonat printr-o acţiune coroborată, venind în întâmpinarea nevoilor celor năpăstuiţi. Peste 11 miliarde de lei şi 500 tone de cereale, alimente, îmbrăcăminte, detergent şi alte ajutoare au fost primite de la enoriaşi.

Au fost distribuite ajutoare financiare din contul special pentru sinistraţi al Arhiepiscopiei Bucureştilor în valoare de 6.771.000.000 ROL, către zonele afectate de inundaţii din Banat - Caransebeş şi Prahova - Giurgiu - Ilfov.

Au fost completate de asistenţii sociali ai Arhiepiscopiei Bucureştilor 223 fişe de evaluare a familiilor inundate, în 24 localităţi. Sunt în curs de distribuire ajutoare în Prahova, Giurgiu şi Ilfov în valoare de 4.325.105.500 ROL.

Înmulţirea serviciilor oferite de parohii şi o implicare activă în viaţa socială, au făcut să contabilizăm la sfârşitul anului 2005 o valoare estimativă a ajutoarelor acordare de parohii, altele decât pentru sinistraţi, în cuantum de 18.462.060.000 lei, constând din alimente, îmbrăcăminte, rechizite, medicamente precum şi din alte servicii şi prestaţii, de care au beneficiat 141.503 persoane şi 18.029 familii (detaliat în anexă).

Valoarea totală a ajutoarelor financiare, materiale şi medicamente oferite de Centrul Eparhial prin implicarea directă a asistenţilor sociali ai Centrului Eparhial şi ai Protoieriilor din Capitală şi Ilfov, este de 3.485.455.000 de care au beneficiat 7.298 de persoane. (detalii în anexă).

         La fondul Filantropia s-au colectat 330.400.000 ROL de la Protoieriile II Capitala, III Capitala, Urlaţi, Giurgiu Sud, Campina din care sunt acordate ajutoare materiale persoanelor asistate de birourile sociale si se susţin alte programe ale sectorului.

         Sectorul Social a acordat asistenţă de specialitate parohiilor care au luat iniţiativa desfăşurării unor programe sociale, alcătuind pe baza unei documentaţii anterioare, 9 proiecte.

         Activităţile social-caritabile ale Sectorului Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor au fost mediatizate  în presa scrisă şi în întrunirile de specialitate.

        

Menţionăm că Sectorul Social derulează un număr de 15 programe sociale, iar parohiile, coordonate de Inspectoratul Social, 72 de programe. În cadrul acestor programe se desfăşoară proiecte de tipul: cantine sociale – 21, programe de ajutor alimentar – 17, centre de zi – 8, centre de îngrijire şi asistenţă pentru vârstnici  –3, cabinete medicale – 7,  locuinţe protejate pentru copii şi bătrâni – 8, centre educaţionale - 6 şi altele.

Sectorul Social a acordat în baza anchetelor sociale efectuate de asistenţii sociali din teritoriu ajutoare sociale în cuantum de 8025 RON. S-au mai acordat 9.130 RON pentru trei cazuri medicale grave, bani strânşi prin colectă făcută la parohiile din cele trei Protoierii ale capitalei. 

         S-a constatat că o mare parte a parohiilor au posibilitatea desfăşurării unei activităţi sociale pliate pe nevoile enoriaşilor, tineri sau bătrâni, iar cealaltă parte a parohiilor, fie că nu dispun de potenţiali beneficiari ai serviciilor sociale, fie că nu au posibilităţi financiare şi logistice, din cauza numărului mic de familii sau a situaţiei materiale precare a acestora. 

Sectorul Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor a acordat asistenţă de specialitate parohiilor care au luat iniţiativa desfăşurării unor programe sociale, alcătuind, pe baza unei documentaţii anterioare proiectele.

Prin sponsorii identificaţi, angajaţii Sectorului Social au obţinut donaţii constând din produse de panificaţie, dulciuri, fructe, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare ş.a.. Acestea au fost dăruite categoriilor defavorizate, copii şi bătrâni luaţi în atenţia Centrului Social.

 

        

 

 

II. Programe ale Sectorului Social

 

 

1. Cantina socială „Casa Barnabas”

Intr. Patriarhiei, nr. 2, sector 4, Bucureşti.

Este un aşezământ unde sunt hrănite zilnic

cu mâncare caldă 60 de persoane.

Se organizează periodic pelerinaje cu bătrânii.

Persoană de contact: Pr. Pristavu Cosmin,

tel: 0723.375.242.

 

2. Cabinetul medical „Sfântul Alexandru”

Str. Episcop Chesarie, nr. 9, sector 4, Bucureşti.

Oferă consultaţii gratuite şi medicamente

persoanelor aflate în imposibilitate financiară

şi copiilor orfani. Medicul Săracu Silvia Elena

se deplasează atât la domiciliul pacienţilor, cât şi la

cei internaţi în spitale.  

Persoană de contact: Dr. Săracu Silvia Elena;

tel/fax: 337.20.35.

 

3. Centrul medico-farmaceutic „Vasiliada”,

Mănăstirea Plumbuita, sector 2, Bucureşti.

Funcţionează în cadrul Mănăstirii

Plumbuita. Eliberează gratuit medicamente

şi oferă asistenţă medicală persoanelor

defavorizate.

Persoană de contact: Pr. Gabriel Grigorescu;

tel: 0723.659.752.

 

4. Librăria „Vasiliada”, vis-ŕ-vis de biserica

veche Colţea. A fost inaugurată in anul 2004

prin strădania deosebită a Prea Sfinţiei Sale

Varsanufie Prahoveanul. Aflată în centrul

Capitalei, oferă diverse materiale pe teme

religioase. Este deservită de teologi,

fondurile obţinute fiind folosite pentru

susţinerea Centrului medico-farmaceutic

„Vasiliada” - Plumbuita. La începutul anului

 2005, în incinta librăriei a fost dată în folosinţă şi o ceainărie. Persoana de contact: Pr.GabrielGrigorescu; tel: 0723.659.752.

 

5. Atelierul de icoane pe sticlă

„Pârvu Mutu”, str. Episcop Chesarie,

nr. 9, sector 4, Bucureşti. Funcţionează

cu trei asistenţi sociali îndrumători.

Beneficiarii sunt elevi talentaţi proveniţi

din medii defavorizate şi nu numai.

Persoană de contact: Chiru Viorica,

tel: 337.20.35.

 

6. Biblioteca „Multimedia”, Str. Episcop

Chesarie, nr. 9, sector 4, Bucureşti.

„Multimedia” este utilată cu cinci

calculatoare şi peste 350 de volume.

Beneficiarii sunt din rândul elevilor,

studenţilor, profesorilor de religie şi alţii.

Persoană de contact: Mihnea Susan;

tel: 337.20.35.

 

7. Aşezământul de bătrâni „Pasărea”

Mănăstirea Pasărea, jud. Ilfov. Funcţionează

într-o clădire din curtea mănăstirii Pasărea.

Aşezământul adăposteşte 40 de bătrâni cărora

li se oferă trei mese pe zi, asistenţă medicală

şi activităţi educative.

Persoană de contact: Maica Mateea Mariş;

tel: 0723.294.239.

 

8. Căminul de bătrâni „Cristiana”, proiect

coordonat de Prea Sfinţitul Episcop Sebastian

 Ilfoveanul. Căminul construit în incinta mânăstirii

 „Cristiana” a fost inaugurat in anul 2005. Dispune

de camere care pot adăposti 50 de bătrâni.

Persoană de contact: Maica Alexandra Juravle;

tel. 4908280.

 

9. Centrul de voluntariat pentru

asistenţă la domiciliu „Bunul Samarinean”

Str. Episcop Chesarie nr.9, sector 4, Bucureşti.  

În proiect este angrenat personalul Sectorului

Social care alături de 10 voluntari sprijină 23 de

persoane în vârstă, defavorizate social şi cu  dizabilităţi. Acestea sunt selectate după anumite criterii din cuprinsul unor parohii din Bucureşti. Cei mai mulţi voluntari sunt enoriaşi ai parohiei „Sf. Ştefan – Cuibul cu Barză, unde păstoreşte Pr. Daniel Benga. Persoane de contact: Pr. Nicolae Fieraru;  tel: 0724.557.100.

Maria Manda; tel: 0740.201.805.

 

10. „Abstinenţa” - este un program care

se desfăşoară în paraclisul mănăstirii Radu Vodă

din Bucureşti (lângă pasajul Mărăşeşti).

De două ori pe săptămână se organizează

întâlniri cu persoanele dependente de alcool,

bărbaţi şi femei. Scopul acestor întâlniri este

de a învăţa că abstinenţa faţă de această patimă

se poate dobândi numai prin Dumnezeu.

Programul este coordonat de P.C. Preot

Fieraru Nicolae, din cadrul Sectorului

de Asistenţă Socială. tel: 0724.557.100.

 

11. „Burse pentru săraci” – program iniţiat în 2004 de Prea Sfinţitul Varsanufie Prahoveanul. În 2005 au beneficiat de burse lunare 21 de elevi seminarişti fără posibilităţi materiale. Acestea au fost oferite de 17 parohii din Protoieriile Capitalei. Sumele oferite sunt cuprinse între 1.500.000 şi 2.500.000 lei lunar.

 

12. „Şi ei sunt chipul lui Dumnezeu” - este un program care are ca scop oferirea unui suport spiritual şi de asistenţă socială prin implicarea unui preot în domeniul de asistare a tinerilor toxicodependenţi care beneficiază de asistenţă spitalicească în secţiile de adicţie ale Spitalului „Belvedere” din Bucureşti, aflaţi în regim intern şi în tratament ambulatoriu. La desfăşurarea acestui program Biserica este reprezentată de P.C. Preot Iulian Scarlat din cadrul Sectorului Social-Caritate, care, de două ori pe săptămână se întâlneşte cu toxicodependenţii la centru sau la casele lor.

Adresă: Spitalul Belvedere, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Iulian Scarlat; tel: 0726.242.727.

 

 13. Centrul de servicii al Sectorul Social din 

cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Centrul a fost pus în funcţionare la începutul anului

2005. Este dotat cu mobilier, 12 de calculatoare şi

aparat de copiere. Beneficiază de cursuri de operare

PC şi utilizare Internet 37 de copii din Centrul de

Plasament „Sfinţii Petru şi Pavel” şi din familii

sărace. Până la găsirea unui profesor permanent,

cursurile sunt ţinute de Pr. Nicolae Puşcaş, asistent social Ruxandra Ionescu şi un profesor voluntar. Adresă: Intrarea Patriarhiei nr. 5, Sector 4, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Nicolae Puşcaş, tel: 337.20.35.

 

14. Programul de prevenire HIV Sida şi a violenţei în familie - pe baza unui parteneriat aprobat de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Sectorul Social-Caritate, în colaborare cu Fundaţia Internaţională pentru Caritate Creştin-Ortodoxă (IOCC), desfăşoară în parohiile Arhiepiscopiei Bucureştilor, un program de informare asupra prevenirii HIV Sida şi a violenţei în familie.

Adresa: Str. Episcop Chesarie nr. 9, sector 4, Bucureşti

Persoană de contact: Sectorul Social, tel. 337.20.35;

 

5. Centrul pentru comunitatea surzilor – desfăşurat în cadrul mânăstirii Radu Vodă, oferă servicii religioase – în limbaj mimico-gestual – pentru membrii acestei comunităţi.

Adresa: Mânăstirea Radu Vodă, Bucureşti

Coordonator:P.C. Pr. Preoteasa Victor, tel. 0724.465.078.

 

 

 

III. Programele parohiale

 

 

 

CANTINE SOCIALE

 

 

1.  Cantina socială „Sfinţii Arhangheli

Mihail şi Gavriil” din parohia Ghencea I,

Bucureşti. Este amenajată într-o clădire cu un

etaj şi demisol. De serviciile

cantinei beneficiază 140 de copii şi adulţi,

de cinci ori pe săptămână.

Coordonator: Pr. Stanciu Ştefan. tel: 411.52.91.

Adresă: Bd. Ghencea, nr. 41, Sector 6, Buc.

 

 

2. Cantina socială „Sfântul Apostol

Andrei”.

Prin grija P.C. Preot Bondar Ioan,

în cantina parohială sunt hrănite                          

de trei ori pe săptămână 70 de persoane.

Adresă: Şoseaua Chitilei 138, Sector 1, Buc.

Persoană de contact: Pr. Bondar Simion,

tel: 667.41.15.

 

 

 

3. Cantina pentru săraci „Izvorul

Tămăduirii” din Comuna Roşu

În clădirea cu subsol, parter şi etaj

beneficiază de hrană caldă de şase ori

pe săptămână un număr de 10 persoane,

iar la sărbători 150 de persoane.

Adresă: Comuna Roşu, judeţ Ilfov.

Coordonator: Pr. Ciucă Ion; tel. 0744.540.374.

 

 

 

 

 

4. Cantina săracilor „Miron Patriarhul”

din parohia Sfânta Maria  

Prin grija P.C. Preot Ioan Şurubaru

se oferă hrană caldă de patru ori

pe săptămână unui număr de 40 de persoane.

Adresă: Str. Miron Patriarhul 1

Persoană de contact: Pr. Surubaru Ioan;

tel: 0722.252.483.

 

 

 

5. Cantina „Sfântul Silvestru”, Bucureşti.

Se află într-o clădire de lângă biserica

Sfântul Silvestru. Beneficiarii, în număr de

40, primesc hrană caldă în fiecare duminică.

Adresă: Str. Silvestru, nr. 36, Sector 2, Buc.

Persoană de contact: Pr. Bordaşiu Nicolae,

tel: 610.50.27.

 

 

6. Protoieria Vălenii de Munte, cantina socială „Sfântul Ilie” din parohia „Sf. Nicolae” Băicoi II - acordă şi hrană caldă şi hrană rece, o dată pe lună, unui număr de 80 de beneficiari proveniţi din rândul categoriilor defavorizate. Prin sârguinţa P.C. Preot Andrei Constantin cantina funcţionează într-o clădire aflată în curtea bisericii. Adresă: comuna Băicoi, judeţul Prahova.

 

 

7. Cantina socială „Cuvioasa Parascheva”    

din Parohia Cotroceni

Aici sunt hrănite 50 de persoane din categoriile

defavorizate ale parohiei.

Clădirea este formată din 5 încăperi.

Adresă: Str. Drumul Sării, nr.119, Sector 6, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Paroh Enache Sibianu;

tel: 413.86.85.                                                                   

 

8. Parohia „Bumbăcari”- cantina socială oferă hrană caldă şi rece de şapte ori pe lună unui număr de 10 persoane, aflate într-o situaţie socială foarte grea. Programul se desfăşoară într-una din încăperile casei parohiale.

Coordonator: P.C. Săsăreanu Ioan; tel. 0723219124.

 

9. Parohia Brăneşti a finalizat construirea unui aşezământ social clădit în curtea bisericii,  în care vor funcţiona o cantină socială, un centru şi o bibliotecă religioasă.

Adresă: comuna Brăneşti, judeţul Ilfov.

Coordonator P.C. Inspector Petrescu Mihai, tel. 0722398838.

 

10. Parohia „Nicolae Bălcescu” - cantină socială -  săptămânal şi cu ocazia oricărei sărbători oferă hrană caldă şi rece la 20 de copii. Acelaşi număr de copii la începutul fiecărui an şcolar primeşte rechizite şi îmbrăcăminte. De asemenea, familiilor acestora, părintele paroh le cumpără lemne pentru iarnă în fiecare an.

Adresă: comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Ilfov.

Coordonator: P.C. Ungureanu Dănuţ, tel. 0744676778.

 

11. Parohia „Căldăraru”- cantina socială oferă hrană caldă unui număr de 45 de persoane de două ori pe săptămână într-una din încăperile casei parohiale. Se fac vizite la penitenciare de patru ori pe an cu diverse daruri.

Adresă: comuna Căldăraru, judeţul Ilfov.

Coordonator: P.C. Guţea Vasile, tel. 0722422662.

 

12. Parohia „Cernica” - în trapeza care este situată în curtea bisericii se oferă de trei ori pe săptămână hrană caldă şi rece la 12 persoane.

Adresă: comuna Cernica, judeţul Ilfov.

Coordonator: P.C. Melinte Grigore, tel. 0722569178.

 

13. Parohia „Ştefăneşti de Sus” - în fiecare duminică, în trapeza din curtea bisericii se oferă hrană caldă unui număr de 25 de persoane aflate într-un grad mare de sărăcie.

Adresă: comuna Ştefăneşti de Sus, judeţul Ilfov.

Coordonator: P.C. Matache Marcel, tel. 0722758896.

 

14. Parohia „Pantelimon” într-una din încăperile aferente bisericii, o dată pe săptămână se oferă hrană caldă  unui număr de 30 de persoane.

Afresă: comuna Pantelimon, judeţul Ilfov.

Coordonator: P.C. Tănăsoiu Adrian, tel. 0722935801.

 

 

15. Parohia „Clinceni -  într-o trapeză aflată în incinta bisericii se oferă hrană caldă o dată pe lună - unui număr de 30 de persoane.

Adresă: comuna Clinceni, judeţul Ilfov.

Coordonator: P.C. Preot Gheorghe Gheorghe, tel. 0722733411.

 

16. Parohia „Pipera” - o dată pe săptămână oferă hrană caldă la 12 persoane în trapeza bisericii.

Coordonator: P.C. Ilinca Vasile, tel. 0722761460.

 

17. Parohia „Precupeţii Vechi” – la cantina Căminului de bătrâni aflat în incinta bisericii sunt hrăniţi cu mâncare caldă - de cinci ori pe săptămână - 30 de săraci. Adresă: Str. Toamnei, nr. 92, Sector 3, Bucureşti.

Coordonator: P.C. preot Tudor Gheorghe, te. 0744.144. 385.

 

18. Cantina socială a parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”, Giurgiu beneficiază de masă zilnică 30 copii. Activitatea este finanţată de parohie din resurse interne şi sponsorizări.

Adresă:  str. Bucureşti, nr. 12, Giurgiu, judeţul Giurgiu

Persoană de contact: Preot Cărămizaru Nedelea, tel. 0723600405.

 

19. Parohia „Uniunea Voluntari”- cantină socială -  desfăşoară un program social care constă în oferirea lunară de hrană caldă unui număr de 100 de persoane(în prima zi de miercuri a fiecărei luni), iar pe perioada iernii hrană rece constând din pachete alimentare oferite aceluiaşi număr de beneficiari.

Coordonator: Zamfir Vasile, tel. 0722738344.

 

20. Parohia Sapienţei - Curtea bisericii are o trapeză unde primesc zilnic hrană caldă 15 bătrâni cu situaţie materială precară. Hrana este preparată chiar de aceştia. Finanţarea proiectului este realizată de alţi credincioşi ai parohiei.

Adresa: Str. Sapienţei, Sect. 5,

Coordonator: P.C. Pr. Cojoc Marin, tel: 336.82.35.

 

 

PROGRAME DE AJUTOR ALIMENTAR

 

1. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Titan - „Hrană pentru săraci” -  10 familii sărace din parohie beneficiază de hrană caldă şi rece, transportată la domiciliul acestora de femeile din Comitetul bisericii, o dată pe zi. Hrana este oferită de trei restaurante din cuprinsul parohiei.

Adresă: Str. Liviu Rebreanu – Parc Titan, Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Niculcea Adrian; tel: 0721.370.395.

2. Comitetul de binefacere „Icoana” din parohia „Biserica Icoanei”

 Hrană caldă la domiciliu”- 7 persoane primesc la domiciliu hrană de trei ori pe săptămână. Mâncarea este pregătită la cantina socială „Dacia”.

Adresă: Str. Icoanei, nr. 12, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Popescu Ion; tel: 0744.317.248.

 

3. Comitetul de binefacere „Icoana” din parohia „Biserica Icoanei”

 Serviciu comunitar pentru copil, familie, bătrâni – 65 de familii şi 30 beneficiari individuali primesc lunar ajutoare alimentare, consiliere de specialitate, educaţie religioasă, intervenţii pedagogice pentru prevenirea abandonului şcolar etc.

Adresă: Str. Icoanei, nr. 12, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Popescu Ion; tel: 0744.317.248.

 

4. Parohia Sf. Antonie cel Mare cu hramul „Sf. Nicolae”

 „Darul Sfântului Nicolae” - 70 de familii defavorizate din parohie primesc hrană la pachet în valoare de 60 RON, o dată pe lună. Deseori primesc şi hrană caldă.

Adresă: Str. Jean Steriadi, nr. 19 A, Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Goga Daniel; tel: 0744.643.033.

 

5. Protoieria Ploieşti, parohia „Înălţarea Domnului” desfăşoară activitatea filantropică „Dăruind vei dobândi” - prin care acordă hrană, îmbrăcăminte, rechizite şcolare persoanelor defavorizate din cuprinsul parohiei, prin colecte sau prin ajutorul unor oameni bogaţi. Aceasta se întâmplă ori de câte ori este nevoie. Astfel, prin P.C. Diacon Băzăvan Claudiu se încearcă susţinerea constantă a persoanelor care traversează o perioadă de criză. Adresă: Ploieşti, judeţ Prahova.

 

6. Parohia „Sfânta Vineri Nouă” - 50 de enoriaşi primesc lunar un pachet alimentar în valoare de 200.000 lei. Parohia ajută în mod regulat cu alimente, rechizite şi îmbrăcăminte, 4 copii orfani. 20 de enoriaşi primesc hrană caldă o dată pe săptămână.

Adresă: Bd. Nicolae Titulescu 157, sect.1

Persoană de contact: Pr. Fotescu Valentin, tel: 0722.509.461.

 

7. Parohia „Sfântul Andrei Parva” desfăşoară un proiect prin care oferă lunar pachete alimentare unui număr de 40 de persoane, în valoare totală de 20.000.000 lei pe lună.

Adresă: Aleea Parva, nr. 18, Sector 6, Bucureşti.

Persoană de contact Pr. Popescu Nicolae, tel: 777.68.14.

 

 

8. Biserica „Sfinţii Chiril şi Metodie”(Agronomie ) - oferă hrană caldă o dată pe săptămână unui număr de 50 de persoane fără adăpost sau cu alte probleme sociale. Susţinerea acestui program se realizează din fonduri proprii şi din donaţii. Biserica are în construcţie o trapeză din cărămidă foarte încăpătoare.

Adresă: în incinta Facultăţii de Agronomie din Bucureşti.

Coordonatori: P.C. Mihăilă Victor – 0722702209; P.C. Claudiu Mihai 0744345475.  

9. Parohia „Cărămidarii de Jos” – oferă lunar haine şi pachete alimentare bătrânilor de la Centrul Social „Sfântul Vasile”(fost Radu Vodă), precum şi obiecte de colportaj. Căminul cazează 120 de persoane. Acest program se desfăşoară de către parohie de 11 ani.

Adresă: Str. Piscului, nr. 3, Sector 4, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Badea Dănuţ, tel. 3230677, 0722240597.

 

10. Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” – la praznicele împărăteşti şi la alte sărbători ortodoxe, un număr de 50 de persoane primesc hrană caldă şi rece.

Adresă: Str. Priseaca Dornei, nr. 2, Sector 3, Bucureşti.

Coordonator:   P.C. Stavără Mihai, tel. 3406150, 0722272180.

 

11. Parohia „Belu Pieptănari” – îngrijeşte permanent cu hrană caldă şi rece, rechizite şi asistenţă medicală două familii cu copii.

Adresă: Str. Ostrovului, nr. 11, Sector 5, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Rădiţă Ionel, tel. 3357720, 0724347578.

 

12. Parohia „Dobroteasa” – sunt îngrijite la domiciliu şase familii, li se oferă pachete alimentare şi medicamente

Adresă: Str. Mircea Vodă, nr. 101 A, Sector 3, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Sima Gheorghe, tel. 3369662, 0722226621.

 

13. Parohia „Sfântul Gheorghe - Griviţa” – oferă lunar pachete alimentare, îmbrăcăminte şi ajutoare financiare unui număr de cinci studenţi. Pentru bunul lor mers, două parohii sărace au primit din partea bisericii ajutor financiar consistent. 

Adresă: Calea Griviţei nr. 218, Sector 1, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Preot Dumitru Găină, tel. 667.18.69.

 

14. Parohia „Dudeşti Cioplea I”- oferă lunar la domiciliul a 13 familii hrană şi îmbrăcăminte; oferă lunar ajutoare financiare (burse) unui număr de 8 studenţi, iar patru familii primesc ajutoare băneşti şi pachete alimentare.

Adresă: Str. Ticuşi, nr. 1, Sector 3, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Tulpan Constantin, tel. 2300457, 0722246531.

 

15. Parohia „Eroilor Martiri” – trimestrial se merge la Centrul „PRO VITA” din Valea Plopului cu îmbrăcăminte şi pachete alimentare pentru cei 200 de copii; de două ori pe an sunt oferite pachete alimentare la Căminele de bătrâni „Doi Cocoşi” şi nr. 10 din Bucureşti.

Adresă: Calea Şerban Vodă, nr. 233-235, Sector 4, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Lăcătuşu Marius, 0722650108.

 

16. Parohia „Buna Vestire Belu”. La sărbători se dăruiesc pachete alimentare le peste 300 de persoane şi hrană caldă unui număr de 70 de beneficiari.

Adresă: Şoseaua Giurgiului, nr. 29 A, Sector 4, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Bărâcă Aurel, tel. 333090, 0723912110.

 

17. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Gheorghe Polizu”- oferă săptămânal 50 de pachete alimentare pentru tot atâtea persoane cu probleme social-medicale. Beneficiarii sunt din imediata apropiere a spitalului.

Adresă: Bd. Gheorghe Polizu, nr. 38-52, Sector 1.

Coordonator: P.C. Gheorghe Florin, tel. 0721842789.

 

 

CENTRE DE ZI

 

1.     Centrul de zi „Sfântul Nicolae”

din Comuna Chiajna, Jud. Ilfov.

Funcţionează în două săli de clasă foarte

bine amenajate, beneficiind şi de o

bibliotecă, aparate audio-video, calculatoare,

ş.a. În cursul lunii mai s-a primit o

donaţie constând în 3 calculatoare şi un

retroproiector. Aici sunt asistaţi 50 de copii

provenind din familii defavorizate. Aceştia

primesc zilnic un supliment nutritiv şi

participă la activităţile educaţionale

din cadrul centrului. Activitatea este coordonată de asistentul social al Protoieriei Ilfov, Gabriela Mihăilă.

Adresă: comuna Chiajna, Ilfov(şcoala generală din localitate)

Persoană de contact: asistent social Gabriela Apreutesei; tel: 0722.887.190.

 

2. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Titan „Centrul de zi Titan”

se desfăşoară în incinta locaşului sfânt în

spaţii special amenajate. Centrul este dotat

cu 10 calculatoare, bibliotecă ş.a.. Cei peste

100 de copii primesc instrucţie şcolară

suplimentară de la profesori voluntari.

Adresă: Str. Liviu Rebreanu – Parc Titan,

Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Niculcea Adrian;

tel: 0721.370.395.

 

3. Centrul de zi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Ghencea I” - acordă asistenţă socială şi spirituală unui număr de 40 de elevi, proveniţi din şcolile aflate pe raza parohiei, având drept scop prevenirea abandonului şcolar. Centrul funcţionează în colaborare cu Fundaţia „Principesa Margareta”, P.C. Preot Stanciu Ştefan fiind coordonatorul acestuia. Sediul se află la subsolul cantinei sociale. Adresă: Bd. Ghencea, nr. 41, Sector 6, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Stanciu Ştefan; tel: 411.52.91.

 

4. Centrul de zi „Naşterea Maicii Domnului” din parohia „Naşterea Maicii Domnului Ghencea” - este destinat prevenirii abandonului şcolar şi acordă asistenţă socială prin programe de pregătire extraşcolară şi de recreere unui număr de 14 elevi care provin din familii dezorganizate şi cu venituri insuficiente. Centrul este coordonat de P.C. Preot Dragnea George şi funcţionează în cafasul bisericii. Profesorii sunt voluntari.

Adresă: Str. Mărgeanului, nr. 107, Sector 5, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Dragnea George; tel: 402.69.97.

 

5. Centrul de zi „Sfântul Fanurie”

din parohia Mihai Bravu  - funcţionează

prin grija P.C. Preot Cristian Popa şi se

adresează tuturor tinerilor din parohie care

doresc să primească instrucţie extraşcolară

şi să-şi îmbogăţească mintea şi sufletul

cu cunoaşterea lui Dumnezeu. Centrul de zi

funcţionează în spaţiosul pod al bisericii.

Este frecventat de 35 de copii şi este dotat

cu bibliotecă, icoane, cărţi religioase, calculatoare ş.a. Adresă: Str. Cerceluşi, nr. 29, Sector 3, Bucureşti. Persoană de contact: Pr. Popa Cristian, tel: 0723.217.720.

 

6. Centrul de zi „Dăruind vei dobândi” de la Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii - Grigore Alexandrescu. Funcţionează la subsolul bisericii construită în incinta spitalului prin osârdia P.C. Preot Tudorel Peiu. Aici se desfăşoară un program cu caracter social-misionar adresat tuturor pacienţilor internaţi în spital, dar şi celor veniţi din afara acestuia. Este frecventat de 150 de copii anual. Centrul este dotat cu calculatoare, bibliotecă ş.a.

Adresă: Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Peiu Tudorel; tel: 0744.346.676.

 

7. Centrul de zi „Acoperământul Maicii Domnului” din parohia Şerban Vodă - acordă asistenţă social-educativă prin programe de pregătire extraşcolară, interactive şi de recreere într-un cadru supravegheat. Se adresează unui număr de 50 de elevi proveniţi din şcolile generale nr. 109 şi 110 aflate pe raza parohiei. Programul funcţionează în două încăperi din cancelaria parohială, P.C. Preot Dinu Pompiliu fiind coordonatorul acestei activităţi.

Adresă: Str. Petre Ţuţea, nr. 1, Sector 4, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Dinu Pompiliu; tel: 0722.342.291.

 

8. Spitalul Budimex – Spitalul de Copii Marie Curie – pe lângă capela „Sf. Ierarhi Nicolae şi Sf. Stelian” funcţionează aşezământul social „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, cu sediul în Şcoala generală nr. 111 „George Bacovia”(un hol şi două încăperi). Aici funcţionează un centru de zi cu 50 de copii săraci. Centrul dispune de 10 calculatoare şi alte utilităţi necesare desfăşurării programului. Profesorii sunt voluntari. Susţinerea proiectului se face din fondurile capelei şi a unor sponsori.

Adresă: Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 20, Sector 4.

Coordonator: P.C. Smuc Daniel, tel. 6863448.

 

 

CABINETE MEDICALE

 

 

1. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Titan. Cabinetul medical „Titan” - funcţionează într-un apartament din parohie şi este dotat cu aparatură medicală performantă. De serviciile cabinetului beneficiază orice persoană defavorizată.

Adresă: Str. Liviu Rebreanu – Parc Titan, Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Niculcea Adrian; tel: 0721.370.395.

 

2. Cabinetul medical „Sfântul Spiridon” din parohia Ghencea I, vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor care nu pot beneficia de asistenţă medicală datorită faptului că nu cotizează la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a celor care au venituri insuficiente. Sediul cabinetului se află la etajul 1 în clădirea cantinei şi este deservit de un medic şi un asistent care fac voluntariat. Aceştia consultă pacienţii ori de câte ori este nevoie. Îndrumătorul acestui proiect este P.C. Preot Stanciu.

Adresă: Bd. Ghencea, nr. 41, Sector 6, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Stanciu Ştefan; tel: 411.52.91.

 

3. Cabinetul medical „Sf. Antonie” - Colentina  din parohia „Sf. Antonie” - Colentina - vine în întâmpinarea nevoilor familiilor cu venituri insuficiente şi a celor care nu pot beneficia de asistenţă medicală din cauza necotizării la sistemul de asigurări sociale de sănătate. Se oferă săptămânal consultaţii de către un medic generalist, un medic pediatru şi un medic stomatolog. Cei trei medici fac parte din familia P.C. Preot Cristescu Mihai, care a orânduit ca aceste consultaţii să fie date în casa parohială.

Adresă: Str. Trei Scaune, nr. 20, Sector 2, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Cristescu Mihai 0722.308.335.

 

4. Cabinetul medical „Sfinţii Cosma

şi Damian” din Parohia Tudor Vladimirescu I,

Protoieria I Capitală. Oferă consultaţii

gratuite şi deseori medicamente persoanelor

defavorizate din cadrul parohiei. P.C. Diacon

Cezar Dumitraşcu (licenţiat în teologie şi

medicină) rezolvă cazurile într-una dintre

încăperile casei parohiale aflate în curtea

bisericii şi la dispensarul Mihai Bravu,

unde P.C. Diacon Cezar Dumitraşcu este medic de familie. Săptămânal sunt consultate aproximativ 30 de persoane.

Adresă: Str. Mărgeanului, nr. 2, Sector 5, Bucureşti.

Persoană de contact: P.C. Diacon Cezar Dumitraşcu; tel: 0724.386.690. ; 648.32.61.

 

5. Parohia Sapienţei. Într-una din camerele casei parohiale funcţionează un cabinet medical, deservit de Dna. Preoteasă Cojoc, medic de medicină generală, care acordă asistenţă medicală gratuită enoriaşilor cu dificultăţi materiale.

Coordonator: P.C. Pr. Cojoc Marin, Str. Sapienţei, Sect. 5, tel: 336.82.35.

 

 

 

LOCUINŢE PROTEJATE

 

1. Comitetul de binefacere „Icoana” din parohia „Biserica Icoanei”. Casa protejată „Sfânta Parascheva” - 3 tineri nevăzători şi un bătrân rămas singur sunt adăpostiţi într-un apartament al parohiei beneficiind săptămânal şi de ajutor material, consiliere, educaţie religioasă etc.

 

2. Comitetul de binefacere „Icoana” din parohia „Biserica Icoanei”. Casa protejată  - 5 copii provenind din centre de plasament sunt îngrijiţi de o „mamă socială” într-un apartament din parohie. Copiilor li s-au cumpărat rechizite şi îmbrăcăminte pentru noul an şcolar. Programul este sponsorizat de un cetăţean spaniol.

Adresă: Str. Icoanei, nr. 12, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Popescu Ion; tel: 0744.317.248.

 

3. Filiala Giurgiu Sud a Asociaţiei „Pro Vita pentru născuţi şi nenăscuţi”. La iniţiativa P.C. Preot Stoicescu Daniel-Mihai, în parohia Petru Rareş din Protoieria Giurgiu Sud, funcţionează o filială „Pro Vita”, în cadrul căreia parohia asigură casă şi masă pentru 6 persoane. Toate cheltuielile şi serviciile sunt suportate de enoriaşi. Persoană de contact: P.C. Preot Stoicescu Mihai-Daniel; tel: 0723.639.259; comuna Petru Rareş, judeţul Giurgiu.

 

4. „Aşezământul Social Patriarh Iustinian Marina”, Parohia Pajura. Funcţionează într-o clădire pusă la dispoziţie

de P.C.Preot Vasile Ailioaei din parohia

Podeanu. Oferă 7 camere individuale,

bibliotecă, cantină socială, cabinet medical,

centru de zi  şi altele. Aici se oferă protecţie şi

asistenţă socială, juridică, psihologică, medicală

şi religioasă unui număr de 21 de mame şi 63

de copii, victime ale violenţei în familie.

Persoana de contact: Monica Alexandru,

Str. Pajura, nr. 3-5, Sector 1, tel: 0744.274.462.

 

5. Parohia „Apărătorii Patriei I” – cazează gratuit în casa parohială o bătrână căreia îi oferă îmbrăcăminte, hrană caldă, îngrijire medicală ş.a.. Trimestrial oferă rechizite şi îmbrăcăminte unui număr de 8 copii săraci.

Adresă: Str. Panselelor nr. 2, Sector 4, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Mititeanu Fabian, tel. 619.1139, 0722327398.

 

6. Parohia „Bărbătescu Vechi” – cazează gratuit în casa parohială patru bătrâni şi două familii cu copii cărora li se oferă hrană caldă, asistenţă medicală ş.a.

Adresă: Str. Bărbătescu Vechi, nr. nr.1, Sector 5, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Dragotă Vasile, tel. 3350162, 0721067642.

 

7. Parohia „Dobroteasa” sunt îngrijiţi nouă copii ai străzii care locuiesc într-o încăpere aflată la mică distanţă de biserică

Adresă: Str. Mircea Vodă, nr. 101 A, Sector 3, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Sima Gheorghe, tel. 3369662, 0722226621.

 

8. Parohia Valea Plopului – Complexul social pentru copii – PRO VITA, Valea Plopului are ca beneficiari peste 200 de copii şi familii. Centrul maternal mai adăposteşte şi 10 tinere mame împreună cu copiii lor nou-născuţi. Tinerele beneficiază de consiliere şi sprijin în perioada prenatală şi postnatală.

Adresă: str. Nicolae Iorga nr. 72, Vălenii de Munte (Valea Plopului), Prahova.

Persoană de contact: tel: 0244.280.600; 0723.597.433.

 

 

CENTRE EDUCAŢIONALE

 

1. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Titan. „Rădăcini” - este un program în care peste 50 de copii învaţă despre tradiţiile Bisericii noastre strămoşeşti. În cadrul aceluiaşi program se predă un curs special de desen cu profesor care are atestat în pictură.

Adresă: Str. Liviu Rebreanu – Parc Titan, Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Niculcea Adrian; tel: 0721.370.395.

 

2. Comitetul de binefacere „Icoana” din parohia „Biserica Icoanei”. ProgramulMicii misionari” - 75 de copii beneficiază de consiliere, activităţi educative, recreative, spirituale şi  caritabile. Programul este susţinut de mai mulţi parteneri din ţară şi străinătate.

Adresă: Str. Icoanei, nr. 12, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Popescu Ion; tel: 0744.317.248.

 

3. Parohia „Apărătorii Patriei II”, prin grija P.C. Preot Mircea Uţă desfăşoară în biserica „Adormirea Maicii Domnului” programul intitulat: „Şcoala de Duminică” - scopul întâlnirii este de a clarifica anumite noţiuni legate de biserică, de a comunica în vederea cunoaşterii reciproce, de a fi alături de persoanele care sunt în suferinţă ş.a. La acest program participă 150 de persoane de toate vârstele.

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr. 3, Sector 4, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Uţă Mircea; tel: 0744.185.581.

 

4. „Centrul de asistenţă comunitară pentru tineret – Sf. Nicolae” din Parohia „Hagiu” - desfăşoară un program  prin intermediul căruia 50 de tineri proveniţi din centre de plasament şi din comunitatea „Hagiu”, sunt ajutaţi material şi spiritual, oferindu-le şi posibilitatea găsirii unui loc de muncă. Pentru buna desfăşurare a acestui program P.C. Preot Valer Irimia colaborează cu câteva instituţii private şi de stat. Adresă: Str. Traian, nr.42, Sector 2, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Irimia Valer; tel: 0724.564.433.

 

5. Parohia „Rahova I” oferă servicii integrate de asistenţă socială unui număr de 20 de familii. Programul se desfăşoară în colaborare cu maicile comunitare de la mânăstirea Cristiana şi cu călugăriţele de la mânăstirea franciscană situată în parohie. Acestora li s-au indicat familiile defavorizate, acordându-li-se ulterior îngrijire medicală, socială, educaţională ş.a.

Adresă: Str. Amurgului, nr. 39, Sector 5, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Şchiopu Iulian; tel. 4562141.

 

CENTRE DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU VÂRSTNICI

 

1. Aşezământul „Acoperământul Maicii Domnului” din parohia  Precupeţii Vechi, Bucureşti.                            

 

Cu osteneala P.C. Preot Tudor Gheorghe, a fost dat în folosinţă căminul de bătrâni construit în curtea bisericii,cu două etaje şi un total de 8 dormitoare,având o capacitate de 18 persoane. Aici sunt  cazate 18 persoane, preoţi, preotese şi laici de care nu mai are cine să se îngrijească.

Au fost angajaţi 2 îngrijitori şi un şofer / administrator.

Adresă: str. Toamnei nr. 92, Sector 2.

Persoană de contact: Pr. Tudor Gheorghe; tel: 0744.144.385.

 

 

ALTE PROGRAME

 

1. Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Titan, prin osteneala P.C. Preot Niculcea Adrian, desfăşoară următoarele activităţi caritativ-educative:

® „Corul Titan” - 10 copii sunt instruiţi de un profesor de muzică în tainele muzicii psaltice şi liniare. Programul se desfăşoară în biserică.

® „Consultanţa” - este destinat persoanelor defavorizate din cuprinsul parohiei care au probleme de drept civil. Programul se desfăşoară într-un spaţiu special amenajat din sfânta biserică, de multe ori şi la domiciliul asistatului.

® „Pelerinaje” – Peste 300 de persoane au participat la pelerinaje efectuate în ţară. În mânăstirile vizitate, pelerinilor li se oferă masa gratuit.

Adresă: Str. Liviu Rebreanu – Parc Titan, Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Niculcea Adrian; tel: 0721.370.395.

 

2. Comitetul de binefacere „Icoana” din parohia „Biserica Icoanei” prin eforturile pline de nădejde ale P.C. Preot Popescu Ioan, desfăşoară cele mai multe activităţi sociale, după cum urmează:

® Adopţii la distanţă „Caritas” - 12 copii proveniţi din familii cu venituri reduse sunt susţinuţi cu alimente, îmbrăcăminte, rechizite ş.a., de câteva familii din Italia.

® Ajutoare şcolare - 130 de elevi orfani sau săraci primesc rechizite şi sunt trimişi în tabere şi excursii. Primesc şi instrucţie şcolară în Centrul de zi al bisericii.

® Asistenţă medicală - persoane în vârstă sau defavorizate beneficiază de asistenţă şi îngrijire medicală, de medicamente gratuite, vizite şi îngrijire la domiciliu.

® Pelerinaje - categorii defavorizate din parohie şi din celelalte activităţi sociale ale bisericii, beneficiază de pelerinaje în ţară şi în afara graniţelor ţării noastre. Sponsorii sunt firme cu profituri lunare.

® Aşezământul social-creştin „Icoana” (Clădire construită pe un teren din apropierea Mânăstirii Crasna, jud. Gorj.) Anual, copii, vârstnici şi persoane defavorizate sunt găzduiţi aici în tabere de recreere.

Adresă: Str. Icoanei, nr. 12, Bucureşti.

         Persoană de contact: Pr. Popescu Ion; tel: 0744.317.248.

 

3. Parohia Sf. Antonie cel Mare cu hramul „Sf. Nicolae” - „Ocrotiţi-i pe săraci” - program ce constă în donarea unor sume de bani ce variază între 300.000 lei şi 15.000.000 lei, persoanelor aflate în situaţii limită de sărăcie, de boală etc.

Adresă: Str. Jean Steriadi, nr. 19 A, Sector 3, Bucureşti.

Persoană de contact: Pr. Goga Daniel; tel: 0744.643.033.

 

4. Parohia „Bărbătescu Nou” – susţine permanent Grădiniţa nr. 253 cu rechizite şi oferă cadouri de sărbători. S-au donat de către parohie o maşină de spălat şi veselă. De puţin timp s-a renovat grădiniţa prin grija parohiei.

Adresă: Str. Cuţitul de Argint, nr 1, Sector4, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Turcu Ion, tel. 3359814.

 

5. Parohia „Dobroteasa” – se acordă asistenţă socio-medicală unui număr de 10 bătrâni defavorizaţi; se oferă burse pentru trei studenţi şi altora cinci li se plăteşte cantina.

Adresă: Str. Mircea Vodă, nr. 101 A, Sector 3, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Sima Gheorghe, tel. 3369662, 0722226621.

 

6. Parohia „Buna Vestire Belu” – oferă lunar patru burse unor studenţi ai Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Adresă: Şoseaua Giurgiului, nr. 29 A, Sector 4, Bucureşti.

Coordonator: P.C. Bărâcă Aurel, tel. 333090, 0723912110.

 

 

7. Parohia „Precupeţii Vechi” – oferă săptămânal hrană rece la domiciliul a 30 de familii defavorizate din cuprinsul parohiei. Adresă: Str. Toamnei, nr. 92, Sector 2, Bucureşti. Coordonator: P.C. preot Tudor Gheorghe, tel. 0744.144.385.

 

8. Parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Titan II, desfăşoară programul „Şcoala celor 12 paşi”; scopul proiectului este obţinerea abstinenţei - în faţa alcoolului -  cu ajutorul rugăciunii şi a comunicării.

Adresă: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 21 A, Sector 3.

Coordonator: P.C. Fieraru Nicolae, tel. 0724.557.100.

 

 

 

 

III.              Centre sociale în curs de organizare şi înfiinţare

 

1. Centrul pentru copii, mânăstirea Christiana

Va oferi îngrijire şi asistenţă pentru 20 de copii

 

 

2. Aşezământul socio-medical

 Sfântul Spiridon Vechi, din parohia

„Sfântul Spiridon Vechi”

Clădirea va avea 20 de cabinete medicale pe

diverse specializări, duşuri, grupuri sanitare,

bibliotecă, sală de festivităţi ş.a.

De binefacerile acestui aşezământ se vor          

bucura orfani, bătrâni neajutoraţi, săraci ş.a..

Adresă: Str. Splaiul Unirii, nr.1 Sector 5, Buc.

Persoană de contact: P.C. Preot Iordache Ioan

Tel. 0744301732.

 

3. Aşezământul socio-medical

„Cuvioasa Parascheva” din parohia

„Doamna Oltea”. Vor beneficia de masă caldă

50 de persoane defavorizate. Clădirea va fi

formată din demisol, parter, etaj şi turlă,

cu aproximativ opt încăperi. Urmează să fie

dată în folosinţă în toamna acestui an.

Coordonator: P.C. Preot Vicar Armand

Munteanu, str. D-na Oltea 36, sector 2;

tel. 072327246.

 

4. Al doilea cămin de bătrâni de la Mănăstirea

Pasărea. Va fi alcătuit din 7 dormitoare, care vor

adăposti 14 bătrâni. Construcţia începută în 2004,

este în curs de finalizare.     

Adresă: Mânăstirea Pasărea, jud. Ilfov;

persoană de contact: Maica Mateea Mariş,

tel. 0723.294.239.

 

 

 

5. Centrul de medicină paliativă

 „Muriel Bol”

Str. Laurenţiu Claudian, nr. 53, sector 2,

Bucureşti. Are sediul într-o casă cu şase

camere, la curte. Lucrările au fost finalizate.

Nu au fost obţinute avizele necesare

de la Ministerul Sănătăţii datorită lipsei

legislaţiei în domeniu. In lunile mai-iunie 2005 a

fost negociat şi pregătit pentru semnare un

Protocol de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Sectorului 2 în vederea gestionării comune a funcţionării centrului. Arhiepiscopia Bucureştilor va asigura cheltuielile de întreţinere şi dotare a spaţiului, şi coordonatorul centrului, iar Primăria va asigura restul personalului necesar. Protocolul este pregătit pentru semnare şi se preconizează deschiderea centrului anul viitor. Vor beneficia de îngrijire specială opt persoane grav bolnave.

Persoană de contact: Mihnea Susan;

tel: 256.96.22; 337.20.35.

 

6. Aşezământul Sfinţii Apostoli Petru şi

Pavel, Ploieşti. În 2004 s-a pus temelia unei

construcţii ce va cuprinde: un cabinet medical,

o bibliotecă cu sală de studiu şi o trapeză.

Iniţiatorul acestui proiect este teologul Augustin

Pârlea, ajutat de P.C. Pr. Ionică Pârlea, parohul

Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”.

 

 

 

 

 

 

7. Cabinetul stomatologic „Sfântul Pantelimon” - Str. Episcop Chesarie nr. 9

În primul semestru al anului 2005 la sediul Sectorului Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor s-au realizat amenajarea şi dotarea cu două scaune stomatologice, aparatură specifică şi alte utilităţi, în vederea înfiinţării unui cabinet stomatologic.

Persoană de contact: Pr. Nicolae Fieraru, tel. 0724.557.100.

 

8. Centrul de zi creştin ortodox pentru copii cu vârste preşcolare – va funcţiona în Str. Episcop Chesarie nr. 9. Până în prezent au fost renovate încăperile aferente activităţilor educative, urmând ca în toamna acestui an să fie dat în folosinţă.

 

 

9. Căminul de bătrâni „Vidra”, judeţul Ilfov – clădire cu etaj, alcătuită din şase dormitoare ce vor adăposti 12 persoane vârstnice. Clădirea şi terenul aferent aparţin Sectorului Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

10. Aşezământul socio-medical „Eliade” -  Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat Înalta Binecuvântare de începere a lucrărilor unui aşezământ pentru intelectuali, ce va dispune de 50 de locuri. Terenul se află la mică distanţă de mânăstirea Pissiota, judeţul Prahova.

 

11. Farmacia „Vasiliada” - Ploieşti - Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat Înalta Binecuvântare de a se înfiinţa la Ploieşti o filială a farmaciei „Vasiliada” din Bucureşti.

 

IV. Acţiuni şi programe de întrajutorare

 

1. Cu ocazia Sfintelor Paşti au fost oferite 50 de pachete cu alimente unor persoane aflate în evidenţa Sectorului Social-Caritate. Acţiunea s-a desfăşurat cu ajutorul domnului Talaat Taklan Mourkus, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Responsabil: Pr. Nicolae Fieraru

 

2. În Săptămâna Patimilor, 25 de copii provenind din familii sărace au primit pachete cu alimente.

Responsabil: Pr. Nicolae Fieraru

3. Tot cu ocazia Sfintelor Paşti, 55 de persoane beneficiare ale Cantinei Sociale „Casa Barnabas” au primit pachete cu alimente.

Responsabil: Asistent Social Aurelia Brihac

 

4. De Ziua Copilului, 50 de copii aflaţi în evidenţa Asociaţiei „P.A.V.E.L” pentru copii bolnavi de cancer au primit pachete cu dulciuri.

Responsabil: Pr. Nicolae Fieraru

 

5. Cu ocazia Sfintelor Paşti, 50 de copii aflaţi în evidenţa Protoieriei III Capitală şi a Centrului de Pictură „Pârvu Mutu” au primit pachete cu alimente, dulciuri şi jucării.

Responsabil: Asistent Social Viorica Chiru

 

6. Cu ocazia Sfintelor Paşti, 40 de persoane vârstnice internate în Căminul din Domneşti au primit timp de 3 zile mâncare gătită.

Responsabil: Asistent Social Gabriela Apreutesei

 

7. De Înălţarea Domnului, 40 de persoane vârstnice internate în Căminul din Domneşti au primit mâncare gătită.

Responsabil: Asistent Social Gabriela Apreutesei

 

8. Ca urmare a inundaţiilor din Banat, parohiile Baloteşti şi Măgurele au făcut colecte constând în alimente, cereale şi haine.

 

9. În preajma sărbătorii Sf. Ioan Botezătorul cantina pentru săraci din cadrul parohiei „Precupeţi Vechi”, care hrăneşte 75 de persoane a primit alimente, dulciuri şi paste făinoase. Responsabil: Preot Nicolae Fieraru.

 

10. Cu ocazia zilei internaţionale împotriva violenţei în familie, Sectorul Social în colaborare cu Fundaţia Internaţională pentru Caritate Creştin – Ortodoxă (IOCC) a organizat o acţiune în cadrul parohiei „Adormirea Maicii Domnului” – Titan II. Copii din parohie şi-au exprimat opiniile cu privire la violenţa în familie prin desen şi discuţii individule. Implicarea lor a fost răsplătită prin oferirea a 50 de pachete ce au cuprins mape educaţionale şi truse de igienă.

Responsabil: Preot Fieraru Nicolae.

 

11. Cu ocazia praznicului împărătesc „Înălţarea Domnului”, 20 de asistaţi ai Sectorului Social – Filantropic au primit alimente, dulciuri şi produse de panificaţie.

Responsabil: Preot Nicolae Fieraru.

 

12. In data de 20 decembrie 2005, la Centrul Eparhial din Str. Episcop Chesarie, în sala nou renovată şi amenajată de la parter, a avut loc serbarea „Zâmbet pentru Crăciun”. Au participat 70 de copii din familiile beneficiare ale Sectorului Social, care au prezentat un program artistic pregătit cu colinde, poezii şi o scenetă pe tema Naşterii Domnului. Moş Crăciun a adus daruri pentru toţi copiii.

Responsabili: Sectorul Social şi asistentele sociale ale Protoieriilor Capitalei.

 

12. Cu ocazia praznicului Naşterii Domnului Iisus Hristos, Sectorul Social al Arhiepiscopiei Bucureştilor a oferit pachete alimentare şi truse igienice unui număr de 75 de persoane internate în căminele de îngrijire Tândava şi Grădinari, judeţul Giurgiu

Responsabili: Consilier Mihnea Susan şi teolog Cătălin Petcu.

 

13 . De bucuria Naşterii Domnului au avut parte şi cei închişi în temniţe. Astfel, Sectorul Social, Protoieriile Capitalei şi Prahovei şi Talaat Mourkus Taklan, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti au organizat o acţiune de colectare a unor produse de panificaţie, truse igienice, fructe ş.a., care au fost dăruite celor peste 4000 de întemniţaţi în penitenciarele Giurgiu, Ploieşti şi Târgşor.

Responsabili: P.C. preot Puşcaş Nicolae şi P.C. preot Fieraru Nicolae.

 

14.  Programul ,, Rechizite pentru copiii sinistraţi ” iniţiat de Prea Sfinţitul Episcop Varsanufie Prahoveanul prin care copii din zonele sinistrate au beneficiat de rechizite în valoare de 189.160.000 lei.

 

15. De Crăciun, Arhiepiscopia Bucureştilor în colaborare cu biroul de asistenţă socială din Protoieria Ploieşti, au organizat o acţiune de binefacere la Spitalul de Pediatrie Ploieşti, oferind celor 55 de copii daruri constând în dulciuri, chituri sanitare şi igienice, jucării ş.a.

Responsabil: asistent social Geanina Joiţa şi Preot Bica Nicolae de la parohia „Sfinţii Atanasie şi Chiril” din Ploieşti.

 

16. În data de 26 septembrie au fost desfăşurate în Comuna Domneşti următoarele acţiuni: La centrul de Asistenţă şi Îngrijire pentru Persoane Vârstnice au fost împărţite ajutoare celor 45 de beneficiari pachete constând în cearceafuri-husă, capoate diftină, prosoape, dulciuri şi cămăşi. La şcoala generală nr. 1, 80 de copii au primit pachete conţinând pantaloni, cămăşi şi dulciuri.

Responsabil: Maria Manda, asistent social; tel: 0740.201.805.

 

17. În luna noiembrie au fost ajutate cu sprijinul parohiei din Comuna Baloteşti 30 de familii cu îmbrăcăminte, cărţi şi cereale.

Responsabil: Maria Manda, asistent social; tel: 0740.201.805.

 

18.  Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, 50 de copii din parohia Precupeţii Vechi au primit pachete constând în dulciuri, kituri sanitare şi kituri educaţionale.

Responsabil: Pr. Nicolae Fieraru; tel: 0724.557.100.

 

20. Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, 50 de copii din parohia Chitila au primit pachete constând în kituri sanitare şi kituri educaţionale.

Responsabil: Pr. Nicolae Fieraru; tel: 0724.557.100.

 

21. Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, cei 60 de beneficiari ai cantinei Casa Barnabas au primit alimente în valoare totală de 20 de milioane lei şi kituri sanitare.

Responsabil: Pr. Cosmin Pristavu; tel: 0723.375.242.

 

 

 

 

V. Misiunea preotilor din asezamintele de asistenta sociala

si alte unitati ale statului.

 

Preoţii din cadrul Sectorului Social al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor şi-au desfăşurat activitatea sub directa îndrumare a Prea Sfinţitului Varsanufie Prahoveanul, Episcop-Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, desemnat ca inspector fiind P.C.Preot Puşcaş Nicolae. Acesta îşi desfăşoară activitatea în cadrul Sectorului Social-Caritate condus de D-l Consilier Mihnea Susan.

În cursul acestui an calendaristic Părintele Inspector Puşcaş Nicolae a efectuat peste 170 de inspecţii la spitale, Cămine de Bătrâni, Leagăne de copii, capele din cadrul unităţilor militare, Penitenciare, din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În cadrul Sectorului Social al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor îşi desfăşoară activitatea pastoral-misionară 117 preoţi, conform tabelului următor:

 

Sursa de salari-zare

Armată

Peniten-ciare

M.A. Interne

SPP

SRI

STS

Spitale

Unităţi de Învăţă-mânt

Azile

Orfeli-nate

Aşeză-minte

Alte Instituţii

TOTAL

De la stat

21

6

10

2

27

2

1

2

 

 

71

De la SSC

 

 

 

 

26

3

3

3

4

3

42

Fonduri proprii

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

4

Total

21

6

10

2

54

6

4

5

6

3

117

 

Preoţii slujesc în 73 de biserici şi capele ridicate sau amenajate fie în curtea, fie în incinta unităţilor, conform tabelului următor:

 

Locuri de slujire

Armată

Peniten-ciare

M.A. Interne

SPP

SRI

STS

Spitale

Unităţi de Învăţă-mânt

Azile

Orfeli-nate

Aşeză-minte

Alte Instituţii

TOTAL

Biserici

 

5

1

3

1

12

4

1

1

1

1

30

Capele

 

9

4

 

1

23

3

1

1

1

 

43

Total

 

14

5

3

2

35

7

2

2

2

1

73

 

În cursul anului 2005 s-a continuat desfăşurarea firească a activităţii pastoral-misionare şi administrative în cadrul Sectorului Social al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. Au fost continuate lucrările de construcţie, de pictură, de amenajare a capelelor existente, proiectarea şi ridicarea altora noi.

În proiect sunt capele la 12 spitale: Spitalul Clinic Judeţean Ilfov, Spitalul Panduri, Pneumoftiziologie, Pneumologie, Spitalul Victor Babeş, Spitalul Witing, Spitalul CFR2, Căminul de Îngrijire şi Asistenţă nr.4, Sector 4 Bucureşti, Institutul de Endocrinologie C.I.Parhon, Spitalul Municipal Câmpina, Maternitatea Giuleşti, Spitalul Malaxa şi altele.

8 biserici în lucru la: Spitalul Parhon, Spitalul Clinic de Urgenţe Pantelimon, Spitalul ORL Panduri, Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Polizu, Spitalul Militar Central, Spitalul de Urgenţe pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, Biserica „Sfântul Mina” de la Unitatea Militară 010265, Biserica de la Brigada de Pompieri „Dealul Spirii”.

10 capele în curs de amenajare la: Spitalul „CFR 2”, Spitalul Judeţean Ilfov, Spitalul de Dermato-Venerice „Scarlat Longhin”, Institutul Naţional de Balneologie, Spitalul Judeţean Ploieşti – Secţia „Buna Vestire”, Spitalul Judeţean Giurgiu, CIA 1 – Sector 4, Spitalul „Caritas”, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul „Sfântul Stelian”.

4 Sfinţiri de biserici şi capele: 8 ianuarie 2005 – biserica din incinta Academiei Naţionale de Informaţii; 2 februarie 2005 – sfinţirea capelei din incinta Spitalului de Oncologie Fundeni; 1 iulie 2005 – sfinţirea bisericii Spitalului Fundeni; 20 iulie 2005 – sfinţirea bisericii de la Unitatea Militară 01895 – Chitila.

Activităţi culturale: La Spitalul Parhon – publicarea revistei „Euharistia”, care este distribuită gratuit tuturor pacienţilor internaţi; publicarea paginii web: www.capelaparhon.go.ro. La Spitalul „Munposan” – este publicată trimestrial revista „De suflet”, precum şi un supliment creştin lunar - „Trup şi Sânge”, o bibliotecă alcătuită din 150 de cărţi creştine, pelerinaje la mănăstiri cu personalul angajat şi pacienţii, un canal de televiziune cu circuit închis de 8 ore pe zi (slujbele pot fi vizionate de către pacienţii nedeplasabili direct din saloane). Biblioteci creştine sunt organizate şi în alte capele de spitale, cum ar fi cea de şa Grigore Alexandrescu sau de la Şcoala de Nevăzători din Vatra Luminoasă. Penitenciarele din Arhiepiscopia Bucureştilor au beneficiat de sprijin în vederea dotării bibliotecilor cu cărţi ziditoare de suflet, cu Sfânta Scriptură. La Ploieşti se încearcă publicarea lunară  a unei reviste de spital, la care îşi aduc aportul toţi preoţii de la spitalele din oraş.

Activităţi sociale: la Spitalul Budimex se oferă un număr de 70 de burse sociale copiilor nevoiaşi. La maternitatea Polizu se oferă hrană unui număr de 50 de persoane săptămânal. La mai multe spitale sunt acordate ajutoare băneşti din fonduri proprii sau din colecte pentru procurarea de medicamente sau pentru a ajunge acasă, în provincie, iar cu ocazia sărbătorilor de Crăciun mai mulţi preoţi militari preoţi de spitale au dus cadouri pentru casele de copii şi căminele de bătrâni din Bucureşti şi împrejurimi.

  

 

Activitatea Sectorului Social - Caritate al Arhiepiscopiei Bucureştilor

se desfăşoară cu Binecuvântarea Prea Fericirii Părintelui Patriarh Teoctist, şi sub coordonarea directă a Prea Sfinţitului Episcop Vicar Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.